STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
3 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
4 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng LĐTB&XH Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng LĐTB&XH Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý phòng lao động - Thương binh và Xã hội
7 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cũng liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
11 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Phòng Lao động - thương binh và Xã hội
12 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1
13 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
15 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Xét, cấp học bổng chính sách Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
19 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
21 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội