STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Ủy ban nhân dân quận
2 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện; - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.
3 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện; - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.